32571 (død)

Robust med megalomaniske tendenser. Stiller med to mentale oppgraderinger: Tellemodul og ekstrautstyrt med humor & tre ulike smil.

Sist sett på vei inn i en rift til Skuggfall.

kallmark/pcer/32571.txt · Last modified: 2018/12/17 13:19 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0